foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
pp1.nisko@gmail.com

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „WIEWIÓRKI”

6.00 – 7.50 –  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań przy niewielkim

                       udziale nauczyciela – manipulacyjne, tematyczne.

                       Działania wspomagające rozwój dziecka, indywidualne korygowanie rozwoju.

7.50 – 8.00 –  Zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania. 

8.00 – 8.30 –  Śniadanie.

8.30 – 8.40 –  Czynności samoobsługowe.

8.40 – 9.00 –  Gry i zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.00 – 9.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9.45 – 11.20 – Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali służące

                           realizacji pomysłów dzieci, zabawy ruchowe, spacery.

11.20 – 11.30  – Czynności organizacyjne i  samoobsługowe – przygotowanie do  obiadu.

11.30 – 12.00  – Obiad

12.00- 14.00   -  Leżakowanie

14.00  – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku - podwieczorek.

14.30 – 16.30  – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek) Zabawy dowolne dzieci, manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne i inne.

W ciągu dnia odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i religii według ustalonych godzin.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY " WĘDROWNICZKI"  

Dzieci 5-letnie

6.00-8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.15   Ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem zabawy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

8.15-9.00  Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie . 

9.00-10.30   Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych, według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu spacery, zajęcia rekreacyjno- sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno- użytkowe, ogrodnicze.Motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów.

11.30-12.10 Czynności higieniczno- porządkowe. Obiad.

12.10- 12.30 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych,słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.

12.30-13.45 Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

13.45- 14.00  Podwieczorek

14.00-16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka- zabawy   tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, badawcze, ruchowe, działania twórcze.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .Konsultacje indywidualne z rodzicami .Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe; Język angielski, Rytmika, Religia .


    

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  Grupa "Pszczółki"

6.00 – 7.50 –  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań przy niewielkim

                       udziale nauczyciela – manipulacyjne, tematyczne.

                       Działania wspomagające rozwój dziecka, indywidualne korygowanie rozwoju.

7.50 – 8.00 –  Zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania. 

8.00 – 8.30 –  Śniadanie.

8.30 – 8.40 –  Czynności samoobsługowe.

8.40 – 9.00 –  Gry i zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.00 – 9.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9.45 – 11.20 – Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali służące

                           realizacji pomysłów dzieci, zabawy ruchowe, spacery.

11.20 – 11.30  – Czynności organizacyjne i  samoobsługowe – przygotowanie do  obiadu.

11.30 – 12.00  – Obiad

12.00- 14.00   -  Leżakowanie

14.00  – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku - podwieczorek.

14.30 – 16.30  – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek) Zabawy dowolne dzieci, manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne i inne.

W ciągu dnia odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i religii według ustalonych godzin.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI 5-6 LETNIE „BIEDRONKI”

6.00-8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe  np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.15   Ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem zabawy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

8.15-9.00  Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie . 

9.00-10.30   Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych, według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu spacery, zajęcia rekreacyjno- sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno- użytkowe, ogrodnicze. Motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów.

11.30-12.10 Czynności higieniczno- porządkowe. Obiad.

12.10- 12.30 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.

12.30-13.45 Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

13.45- 14.00  Podwieczorek

14.00-16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka- zabawy   tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, badawcze, ruchowe, działania twórcze.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .Konsultacje indywidualne z rodzicami .Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe; Język angielski, Rytmika, Religia .

 

 

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA W PRZEDSZKOLU  „ MISIE ”

Dzieci 4- letnie

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów

                   dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 - 8.10 Zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania

8.10 - 8.30 Śniadanie

8.30 - 9.00 Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

                   Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

                   Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową,

                   słuchową i grafomotoryczną.

9.00 - 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.45 - 11.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.15 -11.30 Przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 14.00 Leżakowanie

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

14.30 - 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.

                       Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

                       Zabawy dowolne  według zainteresowań dzieci.

W ciągu dnia odbywają się również zajęcia z religii, języka angielskiego oraz rytmika według ustalonych godzin.     

 


 

 

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

371608
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
111
264
111
2198
371608

2021-03-08 07:39