foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
pp1.nisko@gmail.com

Drodzy Rodzice w grupie „Biedronki” w roku szkolnym 2021/2022

                              realizowany będzie

                              Program autorski

        „Czytajmy dzieciom, czytanie rozwija wyobraźnię”

                          Przedszkole nr 1 w Nisku

                           Rok szkolny 2021/2022                                                              Autor: Beata Jagiełło

 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nazwa programu: „Czytajmy dzieciom, czytanie rozwija wyobraźnię”

Miejsce realizacji: Przedszkole nr 1 w Nisku

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

Harmonogram zajęć:  3 razy w tygodniu po 15 min

Uczestnicy programu: Grupa dzieci 3 letnich   „Biedronki”

Realizator programu: Beata Jagiełło

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom. Czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i innych.

 

“Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.

                                                                                                                                                    Jim Treleas

 

Wiek przedszkolny, to niepowtarzalny okres w życiu człowieka. Jest to czas, w którym kształtują  się jego nawyki, w tym czytelnicze. Jak twierdzi Irena Koźmirska człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Według niej potrzebę kultury należy w nim obudzić, a skutecznym na to sposobem   jest głośne czytanie dzieciom.

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparły media cyfrowe, których narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia  w tym także matematycznego!

Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione wyobraźni, którą media cyfrowe wyparły, będą miały trudności od pierwszych dni szkoły i w późniejszym życiu. Przepaść intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji, w kolejnych latach dzieciństwa narasta.

Mądrze dobrana literatura jest nośnikiem ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa.

Przedszkole może i powinno odwrócić ten stan rzeczy, tym bardziej, że w wielu domach dorośli nie stanowią dobrego wzorca dla dzieci – sami mało czytają.

Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola promującego wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie z literaturą dziecięcą, postanowiłam zastosować różne formy jako element wspomagający i rozwijający zainteresowanie dziecka książką i czytelnictwem.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 Głównym założeniem opracowanego programu własnego jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności.

 Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu jest czytanie dzieciom i dlatego też chciałabym włączyć do realizacji tego programu rodziców oraz dziadków swoich wychowanków.

Rozwijanie umiejętności czytelniczych dzieci odbywać się będzie przy pomocy następujących form pracy wychowawczo – dydaktycznej:

 

1.Prowadzenie akcji przedszkolnych:

 „Cała Polska czyta dzieciom”

„Ogólnopolski dzień czytania dzieciom”

„Czytanie weekendowe”

„Jak nie czytam, jak czytam”

Organizacja Dnia Postaci z Bajek

Założenie kącików edukacyjnych, stanowiących okazję do spontanicznego czytania

 

 1. Podejmowania działań z zakresu czytania:

- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku celem zainteresowania dzieci książką

- współpraca z rodzicami oraz dziadkami w celu aktywnego włączenia ich w przebieg procesu nauki czytania w przedszkolu

- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 

 

CELE PROGRAMU:

Cel główny:

Pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.

 Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką;
 • doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem;
 • nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
 • podejmuje próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
 • posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć;
 • wie, jak funkcjonuje biblioteka;
 • czuje się czytelnikiem i samodzielnie wyszukuje książki o określonej tematyce;
 • potrafi analizować treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
 • wyodrębnienia postaci pozytywne i negatywne;
 • tworzy własne zakończenia opowiadań i bajek;
 • zna różne zwyczaje i tradycje, bierze udział w ich celebrowaniu;
 • przy pomocy nauczyciela przygotowuje inscenizacje utworów i bierze w nich udział (układanie prac plastycznych wg chronologii wydarzeń, powtarzanie treści i dialogów, samodzielne wykonywanie kukiełek, sylwet lub elementów strojów aktorskich i dekoracji, występy przed zaproszonymi gośćmi).
 • potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów i ekspresyjnie wyrazić ich treść.

 

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU:

Jednym z głównych zadań nauczyciela jest wspieranie aktywności edukacyjnych dziecka, a pełniejszy jego rozwój warunkuje właściwy dobór metod, form pracy oraz środków dydaktycznych.

Metoda to sposób stosowany systematycznie, świadomie, mogący być wielokrotnie, a nie jednostkowo wykorzystywany w działaniu (R. Więckowski).

Przy realizacji programu „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię”, będę korzystała z następujących metod dydaktycznych:

– podająca ( przyswajanie )

– problemowa ( odkrywanie )

– aktywizująca ( przeżywanie ),

– praktyczna ( działanie ).

 

Metody pracy z dziećmi wspierają formy pracy:

– praca indywidualna,

– praca grupowa,

– praca zbiorowa.

 

Pomoce dydaktyczne:

– poradnik metodyczny, książki różnego rodzaju (encyklopedie, informatory, słowniki, popularno – naukowe), zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, itp.

 

Propozycje zajęć:

wrzesień/październik 2021

 1. Najpiękniejsze baśnie świata

-  nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną (zał. projektu współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku)

- poznawanie dłuższych utworów literackich, różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru

- spotkanie w przedszkolu z pracownikami biblioteki

- słuchanie bajek autorstwa  Renaty Piątkowskiej

- zachęcanie dzieci do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej

- próby oceny moralnej postępowania bohaterów

- charakterystyka postaci z próbą uzasadnienia swoich sądów

-  poznawanie tekstów pisanych gwarą z różnych regionów Polski

-  rozmowy na temat treści utworów

               

listopad/grudzień 2021

 1. Moja mama czyta nam bajki

- spotkanie w przedszkolu z aspirantem Wydziału Ruchu Drogowego niżańskiej Policji

- słuchanie bajki czytanej przez policjanta   „Czerwony Kapturek”

- czytanie cykliczne (raz w tygodniu, co tydzień inny rodzic) przez rodziców dzieciom bajek: Carlo Collodio „Pinokio”, Kornel Makuszyński „Przygody Koziołka Matołka”, Alan A. Milne „Kubuś Puchatek”, Hugh Lofting – seria o Doktorze Dolittle, tworzenie własnych zakończeń bajek

- lekcja biblioteczna dla dzieci 3  letnich „Przedszkolak też chce być czytelnikiem”

- wypożyczanie bajek przez dzieci

- spotkanie autorskie z W. Drabikiem

- rysowanie ilustracji inspirowanych treścią bajek

- spotkanie autorskie z R. Piątkowską- pisarką dla dzieci

- Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek

 

grudzień/styczeń  2021/2022

 1. Poznaję literaturę

Poznaję literaturę i bawię się w teatr –  deklamowanie wierszy z zastosowaniem modulacji głosu, udział w prostych inscenizacjach z podziałem na role i z dialogami, rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań

- nabywanie doświadczeń w operowaniu pacynkami, kukiełkami i sylwetami

- próby tworzenia własnych kukiełek i sylwet

- inscenizacja bajki „Siedem reniferów” w wykonaniu dzieci 3 – letnich

 

styczeń/luty 2022

 1. Babcine opowieści

 - przygotowanie krótkiego programu słowno- muzycznego

- zaproszenie babć wychowanków do czytania i opowiadania dzieciom ciekawych bajek i historii pobudzających wyobraźnię dziecka

- słuchanie bajek: „Trzy świnki”, „Nowe szaty”, „Uparty kozioł” czytanych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku   

 

marzec/kwiecień 2022

 1. Z książką uczymy się jak żyć bezpiecznie

 - zaproszenie władz miasta oraz przedstawicieli organów współpracujących z przedszkolem (burmistrza, policji, straży pożarnej, służby zdrowia, sanepidu, biblioteki) do głośnego czytania dzieciom w ramach akcji:

 „Cała Polska czyta dzieciom

„Ogólnopolskiego dnia czytania dzieciom”

„Czytania weekendowego”

„ Jak nie czytam, jak czytam”

-czytanie bajek przez pracowników placówki ( dyrektora, kucharki, woźne, zakonnicę)

 

maj/czerwiec 2022

 1. Książka Kucharska ulubioną lekturą mojej mamy

 - zaproszenie mam (cyklicznie - jedna mama tygodniowo) do bycia przewodnikiem po swoim świecie kulinarnym;

 -czytanie przepisów ulubionych potraw; -przygotowanie prostych dań wg przepisu oraz opowiadanie ulubionych bajek z dzieciństwa

- Dzień bibliotekarza

- udział dzieci w konkursie pt: „Książka czeka na przedszkolaka” zorganizowanego z okazji   Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- przygotowanie montażu słowno - muzycznego z okazji „Dnia Mamy i” Taty

- wystawienie przez dzieci bajki pt: Czerwony Kapturek,  Dwie mamy , Żuraw i Czapla  z okazji  Dnia mamy i taty               

 

Czerwiec 2022

 1. Dzieci Dzieciom

- czytanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań przez absolwentów naszego przedszkola w różnym wieku oraz dyrektora placówki

- udział w akcji masowego czytania: „ Jak nie czytam, jak czytam.”

- wystawienie przez rodziców bajki dla dzieci z okazji  Dnia Dziecka pt: „ Jaś i Małgosia”

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja, zdaniem B. Niemierki, jest pogłębionym sprawdzeniem i ocenieniem osiągnięć dzieci, obejmującym analizę warunków przebiegu i wyników nauczania, nastawionym na ulepszenie procesu dydaktycznego.

Wychowanie prozdrowotne, to proces kształtowania nawyków i przyzwyczajeń rozpoczynających się od urodzenia i trwającym nieustannie  na wszystkich etapach edukacji.

W ewaluacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, pomocami będą przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami będą wraz z dziećmi w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem. W ten sposób tworzone przez nauczyciela pewne modele zachowań przenoszone będą do życia codziennego.

Dla nauczyciela miernikiem osiągnięcia oczekiwanego efektu będzie przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców dotyczącej częstotliwości głośnego czytania dzieciom oraz sporządzenie raportu podsumowującego realizację programu własnego „Czytajmy dzieciom - czytanie rozwija wyobraźnię”.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Nowa Podstawa Programowa.
 2. Materiały Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
 3. G. Gloton, C. Clero.: Twórcza aktywność dziecka. WSIP, Warszawa 1986
 4. H. Mystkowska.: Rozwijamy mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym. WSIP,Warszawa1992
 5. E. Kędzior- Niczporuk: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Lublin1998
 6. J. Zborowski. : Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. WSIP, Warszawa1986
 7. Z. Wójcik.: Zabawa w teatr: .Didasko, cop. 1996-1997
 8. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska: Program Edukacji Przedszkolnej Wspomagający Rozwój Aktywności Dzieci –Nasze Przedszkole
 9. Aneta Czerska : Czytanie dla rozwoju. Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016\

 

Tydzień 1  - Moja miejscowość, mój region

 1. Moja okolica mnie zachwyca
 2. Jesteśmy uprzejmi wobec innych
 3. Domy i domki
 4. Najpiękniejszy dom
 5. Moje najbliższe otoczenie

Tydzień 2  - Moja ojczyzna

 1. Biało-czerwona flaga
 2. Przyroda w mieście
 3. Warszawska nasza stolica
 4. Kolory flagi
 5. Polskie symbole narodowe

Tydzień 3  - Łąka w maju

 1. Mieszkańcy łąki
 2. Biedroneczki
 3. Co się dzieje na łące
 4. Kwiaty majowej łąka
 5. Jak tu pięknie i wesoło…

Tydzień 4  - Święto Rodziców

 1. Portret mojej rodziny
 2. Mama i tata
 3. Album rodzinny
 4. Kwiaty dla mamy i taty
 5. To wszystko dla was rodzice…

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

808580
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
392
1304
2414
6167
808580

2022-08-10 13:34