foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
sekretariat@przedszkole1nisko.pl

https://przyjacielenatury.pl/materialy-dla-przedszkoli/

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci.W tym roku po raz 16. dzieci z przedszkoli w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 Szczegółowe cele programu:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć w formie warsztatowej.

  • Wycieczka
  • Co i dlaczego dymi?
  • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak uniknąć dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia prowadzone są przez wychowawców grup wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne szczeble edukacji, pomaga w rozwiązywaniu stawianych zadań, uczy współdziałania w zespole i odpowiedzialności za wykonanie zadań.

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.
Dlatego też nasze przedszkole zdecydowało się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM:

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 3-6 lat. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

CEL I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
* zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
* kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
* propagowanie zdrowego stylu życia,
*zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne

Przedszkole Nr 1 w Nisku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły" pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku. Program skierowany jest do dzieci z klasy "0" ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku.

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

1489810
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
83
514
83
19984
1489810

2024-07-22 03:24