foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
pp1.nisko@gmail.com

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

DZIECI 3 LETNIE

6.00-8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.10   Zabawa ruchowa, przygotowania do śniadania

8.10-8.30   Śniadanie

8.30-9.00  Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami  dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

9.00-9.45  Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych, według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.45-11.15  Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.15- 11.30  Przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00   Obiad.

12.00-14.00  Leżakowanie, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub  słuchanie muzyki klasycznej.

14.00-14.30    Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka, zabawy  tematyczne,  konstrukcyjne, integracyjne, badawcze, ruchowe, działania twórcze. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

 

Zajęcia dodatkowe:  Język angielski, Rytmika, Religia

                                   

 

Dzieci 4- letnie

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów

                   dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 - 8.10 Zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania

8.10 - 8.30 Śniadanie

8.30 - 9.00 Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

                   Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

                   Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową,

                   słuchową i grafomotoryczną.

9.00 - 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.45 - 11.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.15 -11.30 Przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 14.00 Leżakowanie

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

14.30 - 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.

                       Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

                       Zabawy dowolne  według zainteresowań dzieci.

W ciągu dnia odbywają się również zajęcia z religii, języka angielskiego oraz rytmika według ustalonych godzin.     

 

 

Dzieci 5-letnie

6.00-8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.15   Ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem zabawy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

8.15-9.00  Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie . 

9.00-10.30   Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych, według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu spacery, zajęcia rekreacyjno- sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno- użytkowe, ogrodnicze.Motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów.

11.30-12.10 Czynności higieniczno- porządkowe. Obiad.

12.10- 12.30 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych,słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.

12.30-13.45 Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

13.45- 14.00  Podwieczorek

14.00-16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka- zabawy   tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, badawcze, ruchowe, działania twórcze.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .Konsultacje indywidualne z rodzicami .Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe; Język angielski, Rytmika, Religia .

 

DZIECI 6 LETNIE

6.00-8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe  np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.15   Ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem zabawy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

8.15-9.00  Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie . 

9.00-10.30   Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dobór zajęć z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych, według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.30 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu spacery, zajęcia rekreacyjno- sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno- użytkowe, ogrodnicze. Motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów.

11.30-12.10 Czynności higieniczno- porządkowe. Obiad.

12.10- 12.30 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.

12.30-13.45 Praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

13.45- 14.00  Podwieczorek

14.00-16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka- zabawy   tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, badawcze, ruchowe, działania twórcze.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .Konsultacje indywidualne z rodzicami .Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe; Język angielski, Rytmika, Religia .

 

    

 

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

1345427
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
149
1485
4002
31911
1345427

2024-02-29 02:18